WeZooz Academy en hoogbegaafdheid: LOL is for everyone!

Is LOL (Learning On-Line) ook bedoeld voor hoogbegaafde kinderen en leerlingen die uitzonderlijk hoog scoren op hun IQ-test?

Als vaste lezer van onze blog bent u alvast vertrouwd met het begrip “LOL“, dat staat voor “Learning On-Line“, oftewel “online leren“. WeZooz Academy riep dat concept in leven omdat leren wel degelijk voor iedereen FUN hoort te zijn, zeker als het online gebeurt. In onze ogen zou ook niemand daarvan uitgesloten mogen worden, iedereen zou met plezier moeten kunnen leren.
Vandaar deze blogpost, waarbij we even willen stilstaan bij het gegeven van hoogbegaafdheid.
Maar om de vraag te beantwoorden of ons LOL-systeem effectief ook gebruikt kan worden door hoogbegaafde leerlingen, dienen we te beginnen bij het begin…

 

Hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid is helaas een begrip dat tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt, en dan nog eens (zeer) vaak foutief. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is hoogbegaafdheid niet louter een kwestie van uitzonderlijke intelligentie, maar is het eigenlijk de combinatie van die hoge intelligentie met onder andere creativiteit en doorzettingsvermogen. Hieronder een afbeelding die mooi weergeeft wat de essentie van hoogbegaafdheid is:

Het triadisch model van Renzulli

Het zogenaamde “triadisch model” van Renzulli met de drie hoofdeigenschappen van hoogbegaafdheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogbegaafdheid uit zich vooral sterk op het cognitieve vlak, maar er zijn nog andere opvallende vermogens en vaardigheden die een rol spelen, zoals: grote leergierigheid en nieuwsgierigheid, enorme creativiteiteen verregaande autonomiehoogsensitiviteit als waarnemer, groot probleemoplossend vermogen, etc.
Volwassen en kinderen die in grote mate blijk geven van bovenstaande eigenschappen, zouden dus als hoogbegaafd(e) geïdentificeerd kunnen worden.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ (= intelligentiequotiënt) opgemeten. Dat gebeurt aan de hand van een IQ-test, een psychodiagnostische intelligentiemeting, zoals bijvoorbeeld de gekende WISC-test voor kinderen.

 

WeZooz Academy & hoogbegaafdheid?

WeZooz Academy is -zoals je natuurlijk al weet- een online leerplatform dat alle wiskundelessen voor het middelbaar onderwijs aanbiedt in de vorm van korte, leuke lesvideo‘s van 5 à 10 minuten. In die coole lesclips geven gediplomeerde leerkrachten telkens alle nuttige tips en nodige informatie mee over een bepaald leerstofonderdeel. Ideaal dus als leermiddel, ter opfrissing of herhaling van een wiskundeles of bij wijze van bijles.

MAAR, WeZooz Academy streeft er zeker niet naar om enkel de leerlingen te helpen die een extra handje nodig hebben wat betreft wiskunde. Nee, ook ijverigen die hun wiskunde volledig meester zijn, willen we iets kunnen aanbieden. Het doel van de Academy is namelijk om leren weer FUN te maken!

DUS als we dan even de kenmerken van hoogbegaafdheid herbekijken, passen die eigenlijk perfect in het plaatje: WeZooz Academy kan door hoogbegaafden gebruikt worden als hulpmiddel om volledig autonoom de leergierigheid en nieuwsgierigheid te bevredigen en dus op eigen houtje de wereld van de wiskunde verder te ontdekken. Zit uw hoogbegaafd kind in het derde jaar, dan kan het zich alvast verdiepen in de stof van het vierde, vijfde of zesde jaar. De online lesclips zijn ook met de nodige creativiteit doorspekt, en zullen dus zeker in de smaak vallen bij leerlingen die blijk geven van hoogbegaafdheid of een hoog IQ hebben.

WeZooz Academy is met andere woorden zeker ook bedoeld voor hoogbegaafde kinderen en leerlingen die uitzonderlijk hoog scoren op hun IQ-tests… LOL is for everyone!

 

WeZooz Academy en hoogbegaafdheid: LOL is for everyone! was last modified: september 20th, 2014 by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>